Thông tin liên hệ

* Bắt buộc điền

Liên hệ chúng tôi

Thế giới chiếu sáng PHƯƠNG GIA
Địa chỉ: 47-47A Cao Thắng, P.3, Q.3, TP.Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (84)(28) 3929 2666 – (84)(28) 3929 2777
Số hotline: (84) 90 390 6508
Mã Số Thuế: 0301385498
Website: http://www.phuonggia.lighting
Email: info@phuonggia.lighting

Top